جمعه، مهر ۰۴، ۱۳۸۲


But anyway, thanks for loving me this way ...

از بهترین جمله ها -ایضاً صجنه ها-ی فیلم My best friend's wedding بود. بعدِ قرنی، همینجوری یادش افتادم، یهو ...

هیچ نظری موجود نیست: