جمعه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۲


"سازمان بین المللی حفظ میراث فرهنگی نسبت به تخریب اماکن تاریخی-فرهنگی عراق بر اثر جنگ اخیر هشدار داد."

سهراب کیه ! دل ِ خوش کیلو کیلو ...

،
پ.ن. موافقین که اگه جنگ زرگری نبود، حداقل عراق به اسرائیل یه پِخ میکرد، نه ؟!؟..

هیچ نظری موجود نیست: