سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۲


آقای دورانت عزیز

متاسفم که باید عرض کنم که در حال حاضر چنان گرفتارم که متقاعد شده ام که زندگی هیچ معنایی ندارد؛ و چون چنین است، نمی دانم چگونه می توان به پرسش های شما هوشیارانه پاسخ گفت.

تصور نمی کنم که بتوانیم دربارهء نتیجهء کشف حقیقت حکمی کنیم، زیرا تاکنون حقیقتی کشف نشده است.

ارادتمند صدیق
برتراند راسل


* پاسخ برتراند راسل به ویل دورانت / ؟؟؟

پایان!

هیچ نظری موجود نیست: