چهارشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۲


پسردایی یه حرف خوبی زد چند وقت پیش :

« ما بزرگ نشدیم ، تصعید شدیم . »

،

هیچ نظری موجود نیست: