چهارشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۲


هم آدمم ، هم باسواد ، هم موفق !

چیه ؟ ندیدین دروغ سیزده ، سه تا باشه ؟!؟


هیچ نظری موجود نیست: