یکشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۲" You have the right to kill me,
but you don't have the right to judge me ! "

- Apocalypse, now / F^2 Koppolla

هیچ نظری موجود نیست: