شنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۲


این تاواریش -پس چی ؟ فقط مشهدی و کربلایی حسابه ؟؟- ظاهرا" به جای سمینار در سن پترز بورغ! ، رفته سیبری تبعید ! من گفتم تنها رفتن واسش خوب نیست، خودش گوش نکرد !!..

هیچ نظری موجود نیست: