پنجشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۲


رئال هم overdose کرد. دیگه فینال دیدن نداره ، وگرنه که آدم هر هفته باشگاههای ایتالیا تماشا میکرد خب ! دیگه دل آدم به چی خوش باشه ؟ ها ؟؟!

هیچ نظری موجود نیست: