پنجشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۲


«تنها فرد است که واقعیت دارد و هرچه از این باور دورتر شویم بیشتر به دام انگاره های انتزاعی پیرامون Homo sapien ها می افتیم و بنابراین بیشتر به بیراهه کشیده می شویم. در این قرن وانفسا و دگرگونی های سریع باید دربارهء فرد فرد موجودات بشری بسیار بیشتر دانست، زیرا بسیاری چیزها بستگی به کیفیت روحی و اخلاقی تک تک آنها دارد.

...»

هی من میگم این آقای یونگ خیلی با کمالات بوده ... . تازه این یه چشمه اشه !!

هیچ نظری موجود نیست: