دوشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۱


تُو فکرممم ... یه اعتصاب سیاسی در اعتراض به ....... چه فرقی میکنه ! یکی از همین موضوعات داغ همین روزا ، راه بندازم. گیریم که از سیاست، آب باباش رو هم ندونم، کی میدونه! فقط برای اینکه عیدفطر رو بندازن شنبه، سمینار من یه ماهی عقب بیفته.

هممم... نه که راحت تر باشه. فقط ،،،

استرسش کمتره !

هیچ نظری موجود نیست: