جمعه، دی ۰۶، ۱۳۸۱


" آدمی برای خود نیز رازناک است. همهء آنچه ما به عنوان دلایل می آوریم، جز دلیل تراشی نیست. ما فکر می کنیم و تصمیم می گیریم، اما آنچه انجام می دهیم به کلی متفاوت است. ..."

تئودور داستایفسکی

هیچ نظری موجود نیست: