پنجشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۱


...
- آخه المیرا اونقدر شخصیت مستقلی داره که تا خودش نخواد، نمیشه به هیچ کاری مجبورش کرد ...

وه چه مستقل که منم !!! ...

هیچ نظری موجود نیست: