چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۱


یکی از رو، یکی از زیر،
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی، به یه پیرزن بیچاره کمک کنین!
یکی از رو، یکی از زیر،
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی ...


این قبلنا یه جوک بودَه بیده* ! اما در حال حاضر، عینا" زندگی منه !

،

* وقتی وسط گیجی و منگی کار، یه لحظه سرتو بلند کنی، ببینی رئیست داره پای تلفن میگه «من چی کارَه بیدم؟؟؟» !
** دوستان اونور آب سخت نگیرند !

هیچ نظری موجود نیست: