سه‌شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۱


مجسمهء بلاهت توأم با خصیصهء فضولی از نوع حاد.

امروز سر ِکار از خودم همچین چیزی ساختم. همین.

هیچ نظری موجود نیست: