پنجشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۱


- در چه حالی ؟
- دارم مغز میشم ..
- که چی بشه ؟؟
- فرار کنم !

...

هیچ نظری موجود نیست: