دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۱


دیشب تُو آینه یه تار موی سفید دیدم. اول شاخ در آوردم. بعد عصبانی شدم. آخرسر هم دلم برای خودم سوخت. آخه هنوز دو سه ماهی به ربع قرن تجربه مونده. موی سفید، اونم روی شقیقه ! خیلی زوده ...

هیچ نظری موجود نیست: