دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۱


هنوز نمیفهمم من که از کار و درس و اینجور خستگی این همه سرحال میام، چی شده بود که اون 3-4 سال، همه چیز رو ول کرده بودم، به خواب پناه می بردم !! ...

هیچ نظری موجود نیست: