دوشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۱


نه ! اینو باید بنویسم ...

یعنی چی که آدم وقتی عصبانی میشه ، خودش نیست ؟!!

هیچ نظری موجود نیست: