چهارشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۲


نازلی !

تو این رو شنیدی !

«اگر میخواهی نگهم داری دوست من، از دستم میدهی...».

همین !

هیچ نظری موجود نیست: