چهارشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۱


وقتِ ناراحت شدن ندارم؛
وقتِ خوشحال کردن هم.

منصفانه است؛ نه ؟!؟

هیچ نظری موجود نیست: