یکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۲


یکی دو دفعه اس که در رثای دوست راس راسَکی مینویسم، بعضیا فکر میکنن چی ... ! نخیر هم ! جرات داره کسی به دوستای من چپ نگاه کنه، تا خودم شیکمشو پاره کنم !

زت زیاد ...

هیچ نظری موجود نیست: