جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۱


عشق عشق می آفریند ...
.
.
خیلی تصادفی دوباره به این برخوردم. فکر کردم پس چرا این همه عاشق دلسوخته هست که ادعای «محل ندیدن از عشق» و چه و چه دارن ؟ ..

جواب باید تو خودش باشه. همون «عشق»ه است که ایراد داره احتمالا". «شمع» رو پیدا نکرده ن، وگرنه «تاریکی» که لعنت کردن نداره !

هیچ نظری موجود نیست: