یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۱


" با نون ، قبل از غروب ؛
بی نون ، قبل از غروب ... "
*

ساعت 8 شب، ساعت کار زده، اومده بیرون؛ باید هم یاد این بیفته، نه ؟!؟

* مصائب شیرین / علیرضا داوودنژاد

هیچ نظری موجود نیست: