دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲


همين ديگه !! ... شب قرص سرماخوردگي ميخوري‏، صبح مست و ملنگ پاميشي بري سر كار، سر راه يكي رو ميبيني شبيه به يكي از بچه هاي تيم پروژه، بعد چون اون نيست ... DENY !!! غافل از اينكه بابا جان !‌ اون نيست، هان سولو ي خودمون كه هست‏ !‌ هي هي هي ... اعتياد نداشتن هم بده هااا ! گيريم بدون قرص سرماخوردگي هم همچين هشيار نباشه آدم ! ...

هیچ نظری موجود نیست: