جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۱


از هرچی آدمِ مالکیت طلب ه، بدم میاد !!

هیچ نظری موجود نیست: