چهارشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۲


... میگم، یعنی واقعا" لازم بود این همه اتفاق بیفته، تا ملتها بفهمند سیاست چیزی جز دروغ نیست ؟؟

- بالاغیرتا" بیخیال ! اینجا دیگه حوصله نداریم !

هیچ نظری موجود نیست: